Dịch vụ mở

Chúng tôi chuyên cung cấp đến quý khách hàng Dịch vụ Open Service giúp quý khách có thể đi lại giữa Lào – Thái Lan – Việt Nam một cách thuận tiện nhất:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0533.555.289 – 0914.431.789

LAOS BUS SERVICE:                                                                                       (Net. V.I.P ticket/ USD)

No.

DEPARTURE

ARRIVAL

PRICE

NOTE

1

Vientiane

Pakse

25

Start: 08:30 a.m

Stop: 06:30 a.m

 

 

 

 

-Sleeping Bus

-V.I.P ticket

2

Vientiane

Xiengkhouang

30

Start: 08:00 p.m

Stop: 08:00 a.m

3

Vientiane

Luangprabang

30

Start: 08:00 p.m

Stop: 08:00 a.m

4

Vientiane

Hanoi

35

Start: 05:00 p.m

Stop: 03:00 a.m

5

Vientiane

Hue

22

Start: 06:00 p.m

Stop: 02:00 p.m

LAOS AIR LINE SERVICE:                                                                               (Net. V.I.P ticket/ USD)

No.

DEPARTURE

ARRIVAL

PRICE

NOTE

 

1

 

Vientiane

 

Hanoi

95- 185

Start: 14:00

Stop: 15:00

(One way)

-Laos Airlines

95- 210

Start: 20:05

Stop: 21:05

(One way)

-Vietnam Airlines

2

Vientiane

Saigon

140-360

Start: 11:35

Stop: 13:00

(One way)

-Vietnam Airlines

3

Pakse

Saigon

175

Start: 09:15

Stop: 10:10

(One way)

-Laos Airlines

VIETNAM OPEN- BUS TICKET                                                                  (Net. PRICE/USD)

No.

ITINERARY

NOTE

PRICE

01

Sai Gon – Mui Ne

Sleeping bus

18

02

Sai Gon – Nha Trang

7:30 am (10 hrs)

17

03

Sai Gon – Nha Trang

8:30 pm (sleeping bus)

21

04

Sai Gon – Da Lat

7:30 am (7 hrs)

14

05

Sai Gon- Hue

22 hrs

48

06

Sai Gon – Phnompenh

6:30 am (6hrs)

16

07

Sai Gon – Siemreap

(14 hrs)

32

08

Mui Ne – Nha Trang

1:00 pm (4 hrs)

21

09

Mui Ne – Da Lat

7:00 am (5 hrs)

17

10

Mui Ne – Sai Gon

9:00 am/ 1:00pm

14

11

Mui Ne – Sai Gon

1:00 am (sleeping bus)

18

12

Da Lat – Sai Gon

8:00 am (7 hrs)

17

13

Da Lat – Mui Ne

7:30 am (5 hrs)

17

14

Da Lat – Nha Trang

7:30 am (4 hrs)

11

15

Nha Trang – Sai Gon

7:30 am (10 hrs)

17

16

Nha Trang – Sai Gon

8:30 pm (sleeping bus)

21

17

Nha Trang – Mui Ne

8:30 pm (sleeping bus)

21

18

Nha Trang – Da Lat

8:00 am (4 hours)

11

19

Nha Trang – Hoi An

7:30 pm (sleeping bus- 12 hrs)

21

20

Hoi An – Nha Trang

7:30 pm (sleeping bus)

21

21

Hoi An – Hue

8:00 am (sleeping bus- 04 hrs)

09

22

Hoi An – Hue

2:00 pm (4 hours)

09

23

Hoi An- Sai Gon

(18hrs)

43

24

Hoi An- Ha Noi

(18 hrs)

37

25

Hue – Hoi An

8:00 am (4 hours)

14

26

Hue – Hoi An

2:00 pm (sleeping bus)

09

27

Hue – Ha Noi

5:30 pm (sleeping bus- 14 hrs)

14

28

Hue- Sai Gon

24 hrs

40

29

Ha Noi – Hue

6:00 pm (sleeping bus)

16

30

Ha Noi- Sai Gon

(36 hrs)

63

31

Hue- Sai Gon

Sleeping bus (22 hrs)

43

32

Pick up at Air port

 

20

 
LAOS SERVICE
            Air tickets:

No.

Departure

Arrival

Note

1

Vientiane

Hanoi

95-185$/ one way/ LA/ 14’00

95-210$/ one way/ VNA/ 20’05

2

Vientiane

Saigon

140-360$/ one way/ VNA/ 11’35

3

Pakse

Saigon

175$/ one way/ LA/ 09’15

            Vip bus tickets:

No.

Departure

Arrival

Note

1

Vientiane

Pakse

25$/8’30am-6’30am/SB/Vip

2

Vientiane

Xiengkhouang

30$/8’00pm-8’00am/SB/Vip

3

Vientiane

Luangprabang

30$/8’00pm-8’00am/SB/Vip

4

Vientiane

Hanoi

35$/5’00pm-3’00am/SB/Vip